Entusiastisk men oslipad

Entusiastisk men oslipad

Politik och sån't

Eftersom tidningarna har en förmåga att bara skriva om det som de tror är kontroversiellt och ständigt lämnar onyanserade bilder av skitfrågor känner jag att det finns ett behov för mig att fylla.

Jag kommer att skriva om sån't som jag tycker borde finnas i tidningarna och i den politiska debatten!

RSS Latest updates

RSS iconPosts

Categories

RSS iconOnyanserade ledare

Author

RSS iconDaniel Ådin